Zamagurský okruh

Jedná sa o trasu stredne náročnej obtiažnosti z celkovou dĺžkou do 40km. Stúpania a klesania sú mierne takmer počas celej trasy s výnimkou krátkeho úseku medzi Malou Frankovou a Chodníkom v korunách stromov, kedy pre menej zdatných cyklistov odporúčame z bicykla zostúpiť a potlačiť ho na danom úseku. Štruktúra trasy je premenlivá a to s úsekmi asfaltovými, štrkovými a zemitými. Odhadovaný čas trasy je individuálny v závislosti od kondície a nastaveného tempa cyklistu, v priemere však daná trasa zaberie čas zhruba 3,5 hodín. Na trase sa nachádza mnoho bodov záujmu, výhliadok, altánkov na odpočinok, informačných tabúľ a prevádzok ponúkajúcich občerstvenie. Trasa je k dispozícii voľne stiahnuteľná v aplikácii Mapy.cz, taktiež smer trasy je udávaný aj na informačných tabuliach. Na túto trasu si odporúčame zapožičať trailové bicykle značky Lectron, ktoré poskytnú dostatočný komfort ako na ceste, tak aj v teréne. Počas trasy majú cyklisti možnosť spoznať krásy pohraničia Zamaguria a Belianskych Tatier.

Plán trasy:

 • Začiatok v areáli Medvedieho Brlohu Strachan
 • Výšlap popod lanovku na hrebeň Spišskej Magury (možnosť občerstvenia v bufete pri Strachankove, panoráma Belianskych Tatier)
 • Kilometrový úsek po hrebeni smerom k asfaltovej ceste vedúcej do Osturňe
 • Mierny 7 kilometrový zjazd po asfaltovej ceste do obce Osturňa (najdlhšia obec na Slovensku s dĺžkou 9 kilometrov)
 • Prejazd obcou s možnosťou zastavenia sa a prehliadky miestnej ľudovej architektúry
 • Presun do obce Veľká Franková a následne odbočenie smerom na Malú Frankovú
 • Prestávka v obci podľa vlastnej potreby
 • Nasleduje najťažší úsek trasy, ktorým je výšľap na hrebeň, kde menej zdatým cyklistom odporúčame E-bike potlačiť (E-biky majú mód chôdze).
 • Príchod na vrchnú stanicu lanovky strediska Bachledka (možnosť občerstvenia, kúpy suvenírov, návštevy chodníka v korunách stromov)
 • Prejazd hrebeňom Spišskej Magury charakteristický vlnitým profilom k vrchnej stanici lanovky Ski Centra Strachan.
 • Záverečný zjazd popod lanovku a ukončenie trasy pri reštaurácii Medvedí Brloh.